I Jornada de la Coordinadora de CCTT, PPRR i CCDD

La Coordinadora va celebrar el passat dia 4 d'octubre de 2013 la 1a Jornada sobre La importància del grup en els serveis de Tractament Comunitari per a Drogodependents.

Preferències d'idioma