Grup ATRA PDF Imprimeix

programes i serveis grup atra 2014

Més de 29.000 persones han rebut atenció i tractament, durant 30 anys de trajèctoria, gràcies al treball d'un gran equip de professionals del camp de la salut i l'educació social.

Presentació

30 anys d’experiència oferint serveis de tractament comunitari de salut.

El Grup ATRA som un grup d’entitats sense ànim de lucre que treballem dins del sector dels serveis socials i de la salut. Oferim  atenció i tractament a persones amb conducta addictiva, persones amb malaltia mental i persones amb risc d’exclusió social.
Les entitats que formen Grup ATRA són: ATRA (constituïda al 1986),  ATART (constituïda al 1986) i ATRA CLÍNIC  (constituïda al 2000).

Recentment amb la voluntat de fer un pas endavant i continuar treballant per a la millora de la salut mental, dues entitats del Grup: ATRA i ATART,  ens vàrem unir i es va crear  SALUT MENTAL GRÀCIA (UTE) al novembre de 2014, per a la gestió de serveis de salut mental al barri de Gràcia.

Missió

Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública.

Visió

 • Ser una organització referent en el camp de les addiccions i de la salut mental.
 • Desenvolupar projectes innovadors compromesos socialment.
 • Ser una organització eficient, flexible i transparent, formada per professionals amb alta capacitació.
 • Buscar la millora contínua dels nostres serveis, i de la qualitat de vida dels nostres usuaris i usuàries, així com de les seves famílies.

Valors

Tenim el compromís d’actuar amb els valors i principis que manifestem en aquesta declaració, davant de les persones destinatàries de la nostra activitat, la societat i la pròpia organització.

 • Respecte
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Entusiasme
 • Implicació

Política de Qualitat

La política de qualitat del Grup ATRA es fonamenta en els següents compromisos:

 • Compromís amb els seus usuaris: al servei de les persones i llurs famílies, amb respostes de qualitat planificades i professionals, adequades a les seves necessitats, amb esperit de millora continua i actituds positives i generadores de canvi.
 • Compromís amb el seus professionals: consolidant un equip de professionals qualificats i motivats. Fomentant la participació, el respecte, la claredat, la solidaritat, el treball en equip i la comunicació a tots els nivells, així com capacitar-los amb plans de formació continuada.
 • Compromís amb els associats: vetllant pel seguiment dels acords de l’Assemblea amb total transparència d’informacions cap als associats.
 • Compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris: assegurant el compliment dels requisits legals i reglamentaris als serveis que oferim.
 • Compromís amb la societat: contribuint activament al desenvolupament de programes i serveis, orientats a la rehabilitació i integració social de persones amb problemàtica d’addicció i/o amb risc de vulnerabilitat social.